Wat kunnen wij o.a. voor u betekenen?

Wat kunnen wij o.a. voor u betekenen?

Beheer van de nalatenschap

Vertegenwoordigen van de erfgenamen

Afwikkeling van de juridische en/of de fiscale kant van de nalatenschap

Uitvoering en naleving van de uitvaart wensen

Stuur e-mail

RegisterExecuteur

RegisterExecuteur

ABIENTO - ADVIES & EXECUTELE


Na het overlijden van een dierbare moet er, naast het verwerken van de emoties, veel geregeld worden voor het afwikkelen van de nalatenschap.

De RegisterExecuteur van Abiento helpt u graag bij het afwikkelen van nalatenschappen. Door ons als RegisterExecuteur in te schakelen worden de juridische, administratieve, financiële en fiscale zaken die hierbij komen kijken voor u op een deskundige en transparante wijze geregeld.

Abiento wordt ondersteund door een landelijk net van RegisterExecuteurs en de expertise desk van de stichting Register Executeur.


Abiento staat voor u klaar!

RegisterExecuteur

Wat is een RegisterExecuteur?

Wat is een RegisterExecuteur?

De RegisterExecuteur ontlast met alle praktische zaken rondom nalatenschap.

Bij de afwikkeling van de nalatenschap komen juridische, administratieve, financiële en fiscale zaken aan de orde. Het is belangrijk dat na een overlijden er snel een inventarisatie wordt gemaakt waar de nalatenschap uit bestaat. Ook dienen diverse instanties te worden geïnformeerd, vorderingen en verzekeringsuitkeringen te worden geïnd.

U kunt de RegisterExecuteur opdracht geven deze werkzaamheden namens u te verrichten. De RegisterExecuteur zorgt daarbij ook voor de meest optimale financiële en fiscale afwikkeling. Zo betaalt u niet te veel erfbelasting!

De RegisterExecuteur heeft een ruime ervaring in het afwikkelen van nalatenschappen. Verder heeft de RegisterExecuteur een gedegen juridische en fiscaalrechtelijke opleiding gevolgd. Hierdoor kan de RegisterExecuteur adviseren en ontzorgen.

Taken en bevoegdheden RegisterExecuteur

Taken en bevoegdheden RegisterExecuteur

Als we kijken naar de belangrijkste taken van de Executeur, dan komen we volgens de wet uit op:

1. Het beheren van (de goederen van) de nalatenschap.

2. Het betalen van de schulden van de nalatenschap.

De nalatenschap zal vervolgens verdeeld gaan worden onder de erfgenamen. De Executeur moet er dus uiteindelijk voor zorgen dat elke erfgenaam het geld of de goederen krijgt waar hij recht op heeft.

In de praktijk komt het erop neer dat de Executeur zorgt voor:

Beheer van de nalatenschap

Vertegenwoordigen van de erfgenamen

Aanwijzen van een boedelnotaris

Opmaken van de boedelbeschrijving

Aanschrijven van de schuldeisers

Informeren van een eventuele legataris en het uitkeren van het legaat

Voldoen van de schulden van de nalatenschap

Het te gelde maken (verkopen) van goederen van de nalatenschap als dat nodig is om de schulden van de nalatenschap te voldoen

Het doen de aangifte voor het successierecht (de executeur is aansprakelijk voor de voldoening van de aanslag successierechten)

Het verschaffen van inlichtingen over de uitoefening van zijn taak aan de erfgenamen

Het beheer van de nalatenschap...

...Abiento regelt het voor u!

Waarom Abiento als RegisterExecuteur aanstellen?

Waarom Abiento als RegisterExecuteur aanstellen?

Afwikkeling van A tot Z
Wij zorgen voor de afwikkeling van de nalatenschap van het begin tot het einde. Zo maakt de RegisterExecuteur zo spoedig mogelijk een inventarisatie van de nalatenschap. Verder worden instanties geïnformeerd, vorderingen en verzekeringsuitkeringen geïnd en belastingaangiften opgemaakt.


Kostenbesparingen
Wij zorgen voor de meest optimale financiële afwikkeling, bijvoorbeeld door te zorgen voor teruggave van inkomstenbelasting of het terugvorderen van te veel betaalde premies.

Ook kunnen wij voor u de slotaangifte inkomstenbelasting en de aangifte erfbelasting verzorgen. Erfgenamen voor wie wij aangifte doen, betalen vaak minder erfbelasting door onze kennis van de verschillende aftrekposten.


Transparant
De afwikkeling van een nalatenschap kan nog weleens leiden tot conflicten tussen de erfgenamen. Doordat wij onpartijdig en onafhankelijk zijn is de kans vrij groot dat dit soort conflicten worden voorkomen. Wij zorgen uiteindelijk voor een transparante en duidelijke afwikkeling, wat voor elke erfgenaam duidelijk zal zijn.


Één aanspreekpunt

Tijdens de gehele afwikkeling krijgt u uw persoonlijke RegisterExecuteur toegewezen en heeft u dus altijd hetzelfde aanspreekpunt binnen onze organisatie.


Betrouwbaar

Uw vertrouwen is ons alles waard. Abiento is een betrouwbare partner bij de afwikkeling van nalatenschappen. Zo wordt er bij Abiento gewerkt volgens de gedragscode en is er een geschillenregeling. Wij garanderen volledige discretie en betrouwbaarheid. Natuurlijk gaat Abiento volstrekt vertrouwelijk om met de privégegevens van de overledene en de erfgenamen.


Nalatenschapindicatie

Nalatenschapindicatie

De RegisterExecuteur heeft voor u de test Nalatenschapindicatie ontwikkeld om te helpen bij de beoordeling van de moeilijkheidsgraad van de nalatenschap.

Doe de gratis test en weet waar u op moet letten. De test geeft een indicatie of het verstandig is u te laten begeleiden bij de afwikkeling van de nalatenschap.

Goede doelen organisaties

ANBI

Goede doelen organisaties

ANBI


ANBI gecertificeerde doelen hoeven geen erfbelasting te betalen over de nalatenschap.


Enkele goede doelen zijn:

KNGF: opleiding van geleidehonden

ALS Nederland

KWF Kankerbestrijding

De volledige lijst vind u hier: www.goededoelen.nl

Heeft u een vraag?

Neem gerust contact met ons op!

Contactgegevens

Contactgegevens

Abiento - Advies & Executele


Tel: 0413 - 319130

Mob: 06 - 15062544

Email: administratie@abiento.nl


KVK nr: 17158358


Wij zijn bereikbaar tijdens kantooruren:

Ma t/m vrij: 09.00 - 17.00 uur


Buitenkantooruren op 06-15062544

Contactformulier

Aanhef
Naam
Email
Telefoon
Bericht
The form requires you attention please fill out all details.

Copyright 2024. Alle rechten voorbehouden.